• Students Tại THPT Trần Phú
  • Đã học Đại Học Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TPHCM Tại
    Class of Chemical Engineering
  • Sống tại Hồ Chí Minh
  • Từ Đồng Nai
  • Nữ
  • 27/03/2000
  • Theo dõi bởi 3 Người

    Không có bài đăng đẻ hiển thị