• Students tại THPT Trần Phú
  • Đã học Đại Học Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TPHCM tại
    Class of Chemical Engineering
  • Sống tại Hồ Chí Minh
  • Từ Đồng Nai
  • Nữ
  • 27/03/2000
  • Theo dõi bởi 2 người

    Không có bài đăng để hiển thị